Welkom by Laerskool Koo

“Strewe na die Hoogste”

Welkom by Laerskool Koo

“Strewe na die Hoogste”

Christelike Waardes

Ons oë bly altyd gerig op God wat ons vir soveel jare al seën en ons gee alle eer en dank aan Hom vir al die gawes en talente wat ons leerlinge ontvang het. Ons glo dat elke kind die potensiaal het om sy besondere gebied te ontwikkel en daarin te presteer. Waardes soos wilskrag is deel van ons uitkyk op die lewe en ons leer ons kinders om te volhard in dit wat hulle aanpak.

Ons Missie

Dit is die Missie van Laerskool Koo om ons leerders in hul totaliteit, dit wil sê geestelik, intellektueel, emosioneel, sosiaal, fisies en kultureel, op te voed en sodoende die volle geleentheid gee vir die optimale verwesenliking van hul vermoëns, besondere eienskappe, behoeftes en talente,  sodat hulle as gebalanseerde persone hul plek in die samelewing kan volstaan.

Ons Visie

Ons Visie is om deur Christelik-gefundeerde opvoeding leerders so te onderrig dat hulle as gebalanseerde persone die lewe positief sal aandurf. Ons gebed is dat die seën van die Here sal neerdaal op elke ouer en opvoeder van ons skool en dat Hy hulle sal sterk in hul opvoedingstaak.

Kultuur

Op kulturele gebied word ons leerlinge blootgestel aan musiek en kry hulle ook geleentheid om hul toneelspelvaardighede tydens konserte te beoefen. In die beeldende kunste word hulle onderrig en het ons al ons eie Van Goghs en Rembrandts opgelewer. Omdat ons eintlik maar ‘n groot “familie” is, is dit maklik om kernwaardes aan elke leerling te leer en te sien dat dit toegepas word.

  Nie alleen wil ons die kinders toerus met kennis en vaardighede nie, maar streef ons daarna om die kind in sy totaliteit te ontwikkel. Omdat ons so min is, kry elke kind die geleentheid om deel te neem aan sporte soos atletiek, tennis, mini-krieket, rugby, netbal en tafeltennis en word nie net die bestes gekies nie. 

Ontmoet ons Personeel

Besoek Blad

Karoo Poison Gruiswedren

Die Karoo Poison bergfietsren en hardlooproete is ‘n bekende projek van Laerskool Koo en is geleë in die hartjie van die Klein Karoo, vandaar die naam “Karoo Poison”. Die wedrenne begin en eindig almal by Leeuwenboschfontein.

Volg ons op Facebook

Hoofborge