IMG-20210323-WA0063_edited.png

Our Latest News

1111111.jpg

WELKOM BY LAERSKOOL KOO

Laerskool Koo se leuse, nl. “Strewe na die Hoogste” is vir onderwysers, leerlinge en ouers ‘n riglyn na wat ons wil bereik.  Nie alleen wil ons, ons kinders toerus met kennis en vaardighede nie, maar streef ons daarna om die kind in sy totaliteit te ontwikkel. Omdat ons so min is, kry elke kind die geleentheid om deel te neem aan sporte soos atletiek, tennis, mini-krieket, rugby, netbal en tafeltennis en word nie net die bestes gekies nie. 

 

Op kulturele gebied word ons leerlinge blootgestel aan musiek en kry hulle ook geleentheid om hul akteur/aktrise vaardighede tydens konserte te beoefen. In die skonere kunste word hulle deur Juf. Rose-Marie onderrig en het ons al ons eie Van Goghs en Rembrandts opgelewer. Omdat ons eintlik maar ‘n groot gesin is, is dit maklik om kernwaardes aan elke leerling te leer en te sien dat dit toegepas word.

 

Ons oë bly altyd gerig op Hom wat ons vir soveel jare al seën en ons gee alle eer en dank aan Hom vir al die gawes en talente wat ons leerlinge ontvang het. Ons glo dat elke kind die potensiaal het om sy besondere gebied te ontwikkel en te presteer. Waardes soos ek kan as ek wil, is deel van ons uitkyk op die lewe en ons leer ons kinders om te volhard in dit wat hulle aanpak.

 

My gebed is dat die seën van die Here sal neerdaal op elke ouer en opvoeder van ons skole en dat Hy hulle sal sterk in hul opvoedingstaak.

 

Dit is die Missie van Laerskool Koo om ons leerders in hul totaliteit, dit wil sê geestelik, intellektueel, emosioneel, sosiaal, fisies en kultureel op te voed en sodoende die volle geleentheid gee vir die optimale verwesenliking van hul vermoens, besondere eienskappe, behoeftes en talente,  sodat hulle as gebalanseerde mense hul plek in die samelewing kan volstaan.

 

Ons vissie is om deur Christelik gefundeerde opvoeding leerders so te onderrig dat hulle as gebalanseerde mense die lewe positief sal aandurf.

logo123.jpg